Λεωφόρος Ποσειδώνος 47

18344, Μοσχάτο

Τ:  210 948 0850

F:  210 948 0851

E-mail:  info@labz.gr